Ontdek Quests

Store-E Quests bieden mogelijkheden voor E-learning, onderzoek en leadwerving.

Kennismaken met QuestsDeel uw kennis met een quest in ruil voor warme leads

Contentmarketing en storytelling zijn vaak gericht op het inspireren en overtuigen van de (potentiele) klant tijdens zijn of haar orientatie fase. Deze vormen van communicatie kunnen zeker ook worden ingezet voor interne communicatie en leadwerving versterken. Nog een overtreffende trap is het aangaan van de dialoog. Om u te helpen hier stappen in te zetten is Store-E voorzien van de functionaliteit ‘QUESTS’.

Kennis delen en toetsen

Met quests kunt u de kennis van klanten en medewerkers verrijken door het delen van uw kennis. U kunt simpelweg meerdere artikelen, versterkt met foto en/of video, chronologisch laten passeren. Voor iemand het volgende artikel te zien krijgt kunt u de kennisoverdacht toetsen door het stellen van open en/of meerkeuze vragen. Handig, in het geval van een foutief antwoord kunt u een tip meegeven.

Kennis vergaren

Omdat de gegeven antwoorden als excel bestand kunnen worden gedownload zijn Quests ook ideaal om de mening van klanten of medewerkers over uw bedrijf, of vele andere onderwerpen, te achterhalen. Anoniem, maar ook in ruil voor lead data.

Leads verzamelen

Vooraf of achteraf kunt u vragen om bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Op deze wijze werkt uw Store-E Quest als leadwerving tool. Ingevulde gegevens kunnen worden geëxporteerd naar diverse bestandsformaten voor analyses, rapportages, relatie management of lead nurtering activiteiten.


Inhoud is onderdeel van de quest demo "Quest mogelijkheden". Om u een beeld te schetsen van de mogelijkheden nemen we u in deze demo graag mee door enkele voorbeelden. De demo is gratis te volgen. Demo Quest mogelijkheden (her)starten

Toepassingen van Quests

Er zijn veel verschillende toepassingen denkbaar voor het inzetten van deze functionaliteit. Bij het ontwikkelen van deze functionaliteit zijn wij uitgegaan van een aantal onderwerpen waar het MKB nog veel te winnen heeft in termen van kwaliteit, efficiency en effectiviteit zoals:

  1. Het inwerken van nieuw personeel
  2. Introductie gedetacheerde medewerkers / uitzendkrachten bij uw opdrachtgever
  3. Trainen en coachen van individuele medewerkers of teams
  4. Verhogen van bewustwording met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en Milieu
  5. Verhogen van bewustwording met betrekking tot Veiligheid
  6. Toolbox meetings
  7. Klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek
  8. Leadwerving

Voor alle bovenstaande onderwerpen volgt nu een voorbeeld.

Afsluitend willen wij u vragen of u nog meer toepassingsgebieden ziet. Als wij uw nieuwsgierigheid hebben gewekt verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens achter te laten. Wij inspireren u graag met betrekking tot de kansen die ook u met Store-E kan creëren.

Het inwerken van personeelEen warm welkom met Quests

Als ondernemer wil je dat nieuw personeel zich snel thuis voelt en binnen no-time aan de slag kan. Goed inwerken is belangrijk en daarin kan Store-E een belangrijke rol spelen.

Een goede inwerkperiode heeft tal van voordelen. Zo profiteer je als werkgever sneller van een productieve werknemer omdat hij niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Wat te denken van een nieuwe medewerker die al digitaal is ingewerkt voor zijn/haar eerste werkdag? Daarnaast kan hij zich beter binden aan je bedrijf, wat ongewenst verloop van personeel tegengaat. Genoeg redenen dus om te zorgen voor een goede introductie.

Het inwerken van personeel1/1

Is het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen omdat dit de betrokkenheid, loyaliteit en motivatie ten goede komt?

Introductie flexwerkers bij uw opdrachtgeverGoed voorbereid met Quests

Een medewerker of uitzendkracht wordt gedetacheerd naar een nieuwe opdrachtgever. Het is voor opdrachtgevers van belang dat ook werknemers met flexibele arbeidscontracten zich snel aanpassen aan de nieuwe organisatie. Dit komt de productiviteit en de tevredenheid van uw klant ten goede.

Stelling1/1

Medewerkers die vooraf goed voorbereid zijn op de nieuwe opdracht en op de specifieke wensen, eisen en gedragsregels bij de opdrachtgever:

Trainen of coachenEen Quest voor individu of team

Tijdens de drukke werkweek of in het weekend doen mensen er alles aan om tijd te nemen voor zichzelf. Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden wordt echter nog wel eens vergeten.

Ook na het volgen van een training blijft de opgedane kennis niet hangen. Over het algemeen geldt dat mensen snel terugvallen in vertrouwd gedrag.

TIP: Achtergronden kunnen foto's of kleuren bevatten. Zo kunt u altijd een stijl meegeven die bij uw bedrijf past.

Trainer of coach?1/1

Waarom zou een online trainingsprogramma wel werken?

Tip voor coaching

Indien mensen er zelf voor kunnen kiezen waar en wanneer zij een e-learning module kunnen doorlopen vergroot dat de betrokkenheid en effectiviteit. Het is handig om deze werkwijze onderdeel te maken van eventuele trainingen.

Store-E Quests zijn ook ideaal om in te zetten na een traject om opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en dergelijke te borgen. Dus als u zelf de training fysiek geeft, dan stuurt u deze digitale versie na enkele weken op .

Tip: Het eerst laten beantwoorden van een vraag, om vervolgens aanvullend stof tot nadenken mee te geven is één van de technieken voor effectieve kennisoverdracht via e-learnings.

Verhogen van bewustwordingkwaliteit, ARBO en milieu

Hier volgt een voorbeeld waarmee wij laten zien hoe Quests ook ingezet kunnen worden.

Eén van de belangrijkste beheersmaatregelen om persoonlijke veiligheid te bevorderen zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Door de juiste kleding aan te hebben beperkt u al een groot aantal risico’s.

Controlevraag1/1

Als je kleding wordt verstrekt door de werkgever, wie is er dan verantwoordelijk voor het onderhoud ervan?

Verhogen van bewustwordingmet betrekking tot veiligheid

Een tweede praktijkvoorbeeld waarmee wij laten zien hoe Quests ook ingezet kunnen worden.

Het VCA-certificaat is voor bedrijven bedoeld die werkzaamheden moeten uitvoeren waar een verhoogd risico aan zit, in wellicht een risicovolle omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhouds- en constructiewerkzaamheden op bouwterreinen, of in fabrieken en werkplaatsen.

Voorkomen is beter dan genezen maar helaas, een ongeluk zit in een klein hoekje…

Controlevraag Veiligheid1/1

Wat moet je doen met het slachtoffer na een ongeval?

Toolbox meetings?Digitaliseer ze met Quests

Een toolboxmeeting is als kort periodiek werkoverleg ideaal om de veiligheid op de werkplek te bevorderen. Met Store-E organiseert u toolboxmeetings online. Het bespaart veel tijd en geld omdat uw medewerkers niet meer naar kantoor komen voor dergelijke bijeenkomsten.

Een digitale toolboxmeeting maakt medewerkers nog beter bewust van gevaren op het werk. Omdat kan worden bijgehouden wie de toolbox meeting heeft doorlopen is deze functionaliteit goed in te zetten als bewijsvoering en om certificering in stand te houden.

Controlevraag Toolboxmeeting1/1

Zodra je met asbest in aanraking komt, dan…

Klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek

Enquêtes, klant survey ’s en tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers. Deze kunnen iedere ondernemer of onderneming veel leren over zijn organisatie en de ontwikkelkansen.

Daarnaast biedt het u informatie om te bundelen in rapportages die interessant zijn voor uw relaties. En wat als een rapport dan weer ingezet kan worden voor het verzamelen van e-mail adressen? De mogelijkheden zijn groot!

Controlevraag tevredenheid1/1

Bent u tevreden over deze uitleg over de functionaliteit ‘QUESTS’ binnen Store-E?

Leadwerving via QuestsSimpel en schaalbaar

Het delen van kennis in ruil voor informatie. Eén van de essenties van een goede contentmarketing strategie. Uw klanten oriënteren zich voornamelijk online. Door het delen van kennis kunt u in een vroegtijdig stadium op het netvlies van uw doelgroep komen.

Wat goed werkt bijvoorbeeld is het maken van een quest om mensen te trainen over de in's en outs die nodig zijn voor het maken van de juiste keuze. Passend bij deze quest, plaatst u stof tot nadenken op sociale netwerken om zo bezoekers te genereren.

Ziet u resultaat?
Dan is het een kwestie van opschalen. Bijvoorbeeld door inhoud te plaatsen op websites waar uw doelgroep vaak komt voor informatie.

Stelling Leadwerving1/2

Wij hebben zo’n unieke propositie dat het voor ons niet nodig is om met onze kennis in een vroegtijdig stadium aan te sluiten bij de vragen van onze doelgroep!

Store-E Quests feedback2/2

Afsluitend willen wij u vragen of u nog meer toepassingsgebieden ziet.

Als wij uw nieuwsgierigheid hebben gewekt verzoeken wij u vriendelijk om in het volgende scherm uw gegevens achter te laten.

Einde

Bedankt voor uw

kennismaking met Store-E Quests

U bent hopelijk geïnspireerd met mogelijkheden voor uw onderneming.

Ook handig om te weten, u kunt bezoekers van uw Quest automatisch doorleiden naar een andere pagina. Bijvoorbeeld met meer Quests maar ook voor commerciële mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Perry Sprado What is your Store-E?

Je wordt ieder moment doorgestuurd, klik hier om niet langer te wachten.